Xalet Negre

QUÈ

  • Gestió integral del centre: gestió econòmica, recursos humans
  • Suport a les entitats
  • Programació i desenvolupament dels catàlegs trimestrals de cursos i tallers: oferta de més de 25 cursos i més de 250 alumnes per trimestre
  • Programació estable d’activitats culturals oferint un ampli ventall de propostes emmarcades dins de les diferents disciplines i adreçades a un públic ampli i divers
  • Muntatge tècnic de so i llum, emuntatges escènics
  • Manteniment del centre i els seus equipaments
  • Gestió dels diferents elements comunicatius

ON

Xalet Negre (Sant Cugat del Vallès)

CLIENTE

Ajuntament de Sant Cugat, Servei de Cultura