Organització d’Actes i Esdeveniments

Servei integral en l’organització d’esdeveniments, des de la infraestructura i l’adequació de l’espai fins als aspectes creatius i de producció_

  • Creació de programació cultural: música, teatre i arts visuals per a públic adult i familiar
  • Coordinació global i producció tècnica de projectes culturals
  • Contractació i aportació de personal: regidoria, monitoratge, personal de sala, personal tècnic i de muntatge
  • Solucions tècniques
  • Gestió econòmica i finançament
  • Pla de comunicació vinculat i disseny gràfic
  • Lloguer de material tècnic i infraestructures