Gestió d’Equipaments Culturals

Experiència en dinamització global de centres i equipaments culturals, públics i privats_

  • Gestió integral i explotació econòmica de centres i projectes culturals
  • Cessió d’espais
  • Programes formatius per a joves i adults
  • Dinamització de serveis per a usuaris i entitats
  • Programació estable d’activitats culturals
  • Producció tècnica de les activitats
  • Estratègia de comunicació especialitzada